Wat is een AOV?

Als u een AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) afsluit, voorkomt u dat u zonder geld komt te zitten als u (tijdelijk) niet meer kunt werken door ziekte of een ongeval. Een AOV keert maandelijks een bedrag uit, zodat u uw vaste lasten kunt blijven betalen. Of u verzekert een percentage van uw inkomen.

Arbeidsongeschikt, en dan?

Als u niet meer (volledig) kunt werken door een ziekte of een ongeval, bent u arbeidsongeschikt. Een angst voor veel ondernemers, want niet meer kunnen werken betekent geen inkomen. Er is namelijk geen uitkering geregeld vanuit de overheid voor arbeidsongeschikte ondernemers. Pas als u helemaal geen (gezins)inkomen, spaargeld, eigen huis én bedrijf meer heeft, belandt u in de bijstand. Zo ver wilt u het natuurlijk niet laten komen.

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Heeft u een AOV en kunt u niet meer werken door een ziekte, ongeval of andere aandoening? Dan beoordeelt een verzekeringsarts in welke mate u arbeidsongeschikt bent. Als u nog deels kunt werken, dan ontvangt u ook een gedeeltelijke uitkering. Kunt u helemaal niet meer werken (minimaal tachtig procent arbeidsongeschikt)? Dan bent u volledig afhankelijk van uw AOV. U ontvangt dan ook het volledige verzekerde maandbedrag.

Verschillende vormen van arbeidsongeschiktheid.

U kiest bij de TAF AOV zelf voor welk type arbeidsongeschiktheid u zich wilt verzekeren:

  1. Beroepsarbeid
    Dit betekent dat er alleen wordt gekeken of u uw eigen beroep nog kunt uitoefenen. Lukt dat niet? Dan volgt een (gedeeltelijke) uitkering. Ongeacht of u nog andere beroepen of werkzaamheden kunt verrichten. Dit is de meest luxe variant en voor deze variant betaalt u ook de hoogste premie.
  2. Passende arbeid
    Als u door uw arbeidsongeschiktheid uw eigen werkt niet meer kunt uitvoeren, dan bekijkt de verzekeraar of u in combinatie met uw beperkingen, opleidingsniveau en vroegere werkzaamheden nog andere functies kunt uitvoeren. Werk dat bij u past dus.
  3. Gangbare arbeid
    Bij gangbare arbeid kijkt de verzekeraar of u überhaupt nog kunt werken. Het maakt niet uit wat voor werk. Daarmee bedoelen we dat uw werkervaring en opleidingsniveau niet mee telt.

Welke AOV past bij u?

Een AOV die past bij uw wensen hangt af van verschillende factoren. Kiest u voor beroepsarbeid of voor passende arbeid? En welke periode kunt u zelf overbruggen vanaf het moment dat u niet meer kunt werken? Wilt u alleen arbeidsongeschiktheid door een ongeval verzekeren, of ook door ziekte? Gelukkig heeft u bij een TAF AOV een tal aan keuzemogelijkheden, zodat de verzekering precies past bij uw persoonlijke situatie én budget.

Heeft u nog geen financieel adviseur?
Een financieel adviseur helpt u bij het maken van de juiste keuzes voor een AOV. Heeft u nog geen financieel adviseur? Vind er een bij u in de buurt.

Wat is een AOV

 

Meer over de TAF Ondernemers AOV