TAF komt met inkomensbeschermer bij langdurige arbeidsongeschiktheid

TAF introduceert een nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering voor eigenwoningbezitters in loondienst: de TAF Inkomensbeschermer. Die garandeert een maandinkomen van maximaal 90% van het laatstverdiende salaris als de verzekerde in de WIA terechtkomt.

Datum geplaatst: 05-04-2018

‘Hiermee willen we voorkomen dat mensen in de financiële problemen raken als zij langdurig arbeidsongeschikt raken,’ zegt directeur Nicole Hollander. ‘Afgelopen jaar stroomden er meer dan 40.000 werknemers in de WIA. Zij verliezen in de meeste gevallen 30% van hun inkomen, in het ergste geval zakt het inkomen zelfs tot ver onder het minimumloon. Met de TAF Inkomensbeschermer wordt het inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid aangevuld tot het verzekerd maandinkomen dat vooraf is bepaald.’

Waterdicht advies binnen handbereik

Nicole Hollander: ‘Over het algemeen hebben mensen geen idee welke financiële risico’s zij lopen als zij arbeidsongeschikt raken. Bij de aankoop van een woning zijn zij daar ook helemaal niet mee bezig. Daar komt de verantwoordelijkheid van de hypotheekadviseur om de hoek kijken. Het actief wijzen van de klant op de risico’s van arbeidsongeschiktheid en de financiële gevolgen ervan voor de betaalbaarheid van de hypotheek, is een verplicht onderdeel van het hypotheekadvies. Toch wordt in de praktijk slechts bij zo’n 10% van de hypotheken het arbeidsongeschiktheidsrisico afgedekt.
Hypotheekadviseurs nemen wel de scenario’s van inkomensterugval mee in het advies, maar de vertaling naar een passende productoplossing blijkt lastig. Nog te vaak wordt er een afstandsverklaring in het dossier opgenomen. Met de introductie van de TAF Inkomensbeschermer hopen we de adviesdrempel voor adviseurs te verlagen. Hiermee komen ze op een snelle en eenvoudige manier tot een passende AOV oplossing bij arbeidsongeschiktheid. Het enige dat de adviseur samen met de klant bepaalt is het benodigde inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Als de verzekerde vervolgens in de WIA belandt, wordt het inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid door de TAF Inkomensbeschermer aangevuld tot dit verzekerd maandinkomen.’

Product

De TAF Inkomensbeschermer kan worden gesloten bij het afsluiten van een hypotheek voor de eigen woning of bij het verlopen van de rentevastperiode.  Je kiest voor een verzekerd percentage van tussen de 70 en 90 procent van het inkomen, met een maximum van € 80.000,- per jaar. De Inkomensbeschermer keert uit als de klant een WIA uitkering ontvangt die lager ligt dan het verzekerd maandinkomen. Het inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid wordt dan aangevuld tot dit verzekerd inkomen. Risicodrager achter de TAF Inkomensbeschermer is verzekeraar Credit Life, een van de risicodragers achter de overlijdensrisicoverzekering en de maandlastbeschermer van TAF.

Meer keuzemogelijkheden voor een passend klantadvies

De TAF Inkomensbeschermer wordt, naast de al bestaande TAF Maandlastbeschermer, aangeboden onder de noemer TAF Werknemers AOV. De ene verzekering gaat uit van verzekeren van het inkomen, terwijl de andere de woonlasten beschermt. Hiermee biedt TAF de hypotheekadviseur meer keuzemogelijkheden voor een arbeidsongeschiktheidsoplossing op maat.

Meer weten over de TAF Werknemers AOV? Ga naar www.taf.nl/werknemersaov