Een nabestaandenregeling kun je beter zelf treffen

Volgens TAF directeur Nicole Hollander ligt er door de versobering van de Anw en het nabestaandenpensioen een steeds grotere verantwoordelijkheid bij het individu voor een adequate nabestaandenvoorziening. Er liggen kansen voor het intermediair om de consument bewust te maken van de financiële risico’s bij overlijden en het maken van weloverwogen keuzes daaromtrent.

Datum geplaatst: 09-11-2018

TAF directeur Nicole Hollander: ‘Veel Nederlanders hebben een financieel probleem als de partner overlijdt. Vooral als dit gebeurt vóór de pensioendatum is de inkomensterugval voor de achterblijvers vaak heel ingrijpend. Door versobering van de Anw, komt op dit moment circa driekwart van de weduwen en weduwnaars onder de 65 jaar niet in aanmerking voor een Anw-uitkering van de overheid. In de meeste pensioenregelingen wordt dit Anw-hiaat niet gecompenseerd. Daarnaast zijn er steeds meer nabestaandenpensioenen op risicobasis verzekerd door de werkgever. Daarbij krijgen nabestaanden alleen een uitkering als de partner nog in dienst is bij deze werkgever. Als je van baan wisselt of start als zelfstandige kan er een fors tekort aan nabestaandenpensioen ontstaan. Is het in deze tijd, waarin het niet langer vanzelfsprekend is dat mensen hun hele leven bij dezelfde werkgever én partner blijven, nog logisch om de verantwoordelijkheid voor een adequaat nabestaandenpensioen bij de overheid of een collectief pensioenfonds neer te leggen? Ik denk van niet. Het is beter om zelf maatregelen nemen om inkomensverlies als gevolg van overlijden van een partner op te vangen. Bijvoorbeeld met een nabestaandenverzekering.’

Intermediair kan consument helpen om inzicht te krijgen

Volgens Nicole Hollander hebben de meeste Nederlanders door alle veranderingen en diversiteit in pensioenregelingen geen idee hoe hun nabestaandenpensioen eruit ziet. Hier ligt een kans voor het intermediair. Die kan helpen door de klant inzicht te geven in de financiële situatie na overlijden. Op basis hiervan kan worden geadviseerd of er een voorziening moet worden getroffen en welke.

Meer focus op de TAF Nabestaandenverzekering

‘De meeste adviseurs kennen ons van de TAF Overlijdensrisicoverzekering, deze wordt vaak gesloten in combinatie met een hypotheek. Dat we ook overlijdensrisicoverzekeringen met een periodieke uitkering in ons assortiment hebben die geschikt zijn voor een ander doel is minder bekend. Maar dat gaat nu veranderen,’ aldus Nicole Hollander. Met ingang van 11 september zijn de tarieven van de TAF Nabestaandenverzekering aangescherpt en is het proces fors verbeterd. Zo is het mogelijk om de TAF Nabestaandenverzekering volledig digitaal aan te vragen via de TAF rekentool, inclusief acceptatie via een online gezondheidsverklaring. Als er geen bijzonderheden zijn, wordt de polis direct afgegeven.’

Ruime keuzemogelijkheden voor een oplossing op maat

De TAF Nabestaandenverzekering keert maandelijks een netto bedrag uit aan de nabestaanden bij overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd. Er zijn ruime keuzemogelijkheden voor onder meer de looptijd van de verzekering, het verzekerd maandbedrag en de duur van de uitkering. ‘Tegenwoordig zijn er zoveel verschillende  gezinssamenstellingen te bedenken, dat standaard oplossingen vaak niet meer werken. Met uitgebreide keuzemogelijkheden bieden wij de met ons samenwerkende financieel adviseurs de mogelijkheid om hun klanten in alle situaties te voorzien van een passend advies,’ eindigt Nicole Hollander.

Meer weten over de TAF Nabestaandenverzekering?
Ga naar www.taf.nl en kies voor Nabestaanden in het verzekeringsoverzicht. Als u inlogt als adviseur, krijgt u toegang tot informatie die specifiek gericht is op de financieel adviseur.