Ervaren Agile Projectmanager
(40 uur)

Datum geplaatst: 19-03-2020

English version below

Locatie: Eindhoven

Ben jij een ervaren Agile Projectmanager die resultaten kan boeken binnen een multidisciplinaire IT team? Dan is dit jouw vacature!

Als Agile Projectmanager ben je primair verantwoordelijk voor het aansturen van projecten binnen het IT team van TAF. Het team werkt hard aan meerdere complexe projecten waar het Minimum Value Product een belangrijke rol speelt voor het committeren op en behalen van deadlines. Je bent verantwoordelijk voor de korte en lange termijn planning van de projecten, maar ook voor de rapportage over de lopende projecten. Je hebt een helikopterview over de verschillende projecten en overlegt regelmatig met je teamleider over de stand van zaken. Als persoon sta je stevig in je schoenen, je bent duidelijk en helder in je communicatie, hebt een flexibele instelling en komt afspraken over de deadlines altijd na. Het managen van meerdere agile projecten is jou niet vreemd.

Team
Samen hard werken met veel plezier, dat is wat we doen. De afdeling bestaat uit 14 gemotiveerde vaste collega’s die ondersteund worden door 12 externen. Een goede sfeer en gezelligheid is binnen onze organisatie erg belangrijk.

Wat verwachten we van jou?

Jij bent een ervaren Agile Projectmanager met goede communicatieve skills. Je ambitie is niet te stoppen maar door te gaan en meer te leren over je vakgebied. Je bent gewend om in een informele sfeer te werken aan serieuze applicaties. Je bent goed in je vak en snapt het principe van een gezonde werkdruk in combinatie met plezier en collegialiteit. Naast hard werken, ben je ook in voor een borrel. Je bent coachbaar en gaat samen met je teamleider werken aan je eigen ontwikkeling.

Daarnaast

 • Ben je in bezit van minimaal een relevante HBO-opleiding
 • Heb je minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie
 • Heb je ervaring met het aansturen van complexe maatwerk software projecten
 • Je hebt ruime ervaring in het prioriteren van een backlog en het inplannen van sprints
 • Ben je communicatief vaardig in de Engelse taal zowel mondeling als schriftelijk, Nederlands is een pre
 • Je hebt ervaring met stakeholders en weet correct en tijdig met ze te schakelen
 • Je bent ervaren met resourcemanagement

Wat mag jij van ons verwachten?

 • Een marktconform salaris en ruime vergoeding aan je pensioen
 • Minimaal 25 vakantiedagen en 8% vakantiegeld die je vervolgens aan bier kunt uitgeven
 • Woon je niet om de hoek? Dan worden je reiskosten vergoed
 • Elke week vers fruit, maar ook pizza avonden met je team
 • Elke maand een borrel met het bedrijf
 • Maar ook genoeg tijd om te investeren in coaching, studie en wat je nodig hebt om verder te groeien
 • Verse bonenkoffie (of een ander variant) en verse thee (wel eigen thee-ei meenemen)

Ok, ik kom graag bij jullie werken! Hoe solliciteer ik?

 • Stuur een inspirerende motivatie en je CV naar e.vanberkel@taf.nl
 • Wil je eerst nog wat meer info? Neem dan contact op met Emmy van Berkel op telefoonnummer 040-7073890.

Wij werven graag zelf onze medewerkers. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we dan ook niet op prijs.

 

___ English

Location: Eindhoven

Are you an experienced Agile Project Manager who can achieve results within a multidisciplinary IT team? Then this is your Job!

As an Agile Project Manager, you are primarily responsible for managing projects within the IT team of TAF. The team works hard on multiple complex projects where the Minimum Value Product plays an important role in committing to, and meeting deadlines. You are responsible for the short and long term planning of the projects, but also for reporting on ongoing projects. You have a helicopter view of the various projects and regularly consult with your team leader about the state of affairs. As a person you are very confident, you are clear and straightforward in your communication, have a flexible attitude and always meet deadlines. Managing multiple agile projects is your second nature.

Team

Working hard together with a lot of fun, that's what we do. The department consists of 14 motivated permanent colleagues who are supported by 12 externals. A good and pleasant atmosphere is very important within our organisation.

What do we expect from you?

You are an experienced Agile Project Manager with good communication skills. Your ambition is not to stop but to continue and learn more about your field. You are used to working on serious applications in an informal atmosphere. You are good in your field and understand the principle of a healthy workload combined with fun and collegiality. In addition to hard work, you are also in for a drink. You are coachable and will work on your own development together with your team leader.

In addition

 • You are in possession of at least a relevant HBO study programme
 • You have at least 5 years of proven experience in a similar position
 • You have experience in managing complex custom software projects
 • You have extensive experience in prioritizing a backlog and scheduling sprints
 • You have excellent verbal and written communication skills in English, Dutch is an advantage
 • You have experience with stakeholders and know how to interact with them correctly and in a timely manner
 • You are experienced with resource management

What can you expect from us?

 • A salary in line with the market and a good compensation for your pension
 • A minimum of 25 holiday days and 8% holiday money that you can then spend on beer
 • If you don't live around the corner, your travel expenses will be compensated
 • Every week fresh fruit, but also pizza evenings with your team
 • A drink with the company every month
 • But also enough time to invest in coaching, study and what you need for growth of your knowledge, of course at our expense!
 • Fresh bean coffee (or other variant) and fresh tea

Sounds perfect! How do I apply?

 • Send us an inspiring motivation and your CV at e.vanberkel@taf.nl
 • Do you need some more information first? Please contact Emmy van Berkel on telephone number 040-7073890.

We like to recruit our own employees. Acquisition in response to this vacancy is therefore not appreciated.

De koffie staat klaar! Maar wil je eerst nog een beetje de sfeer proeven? Kijk dan het volgende filmpje